Registration   Tir Carnet


УСЛУГИ

Разполагаме
със собствена официално регистрирана и лизензирана Свободна безмитна зона в село Генералово, на площ от 6000 м2, която се намира на 4 км от ГКПП Капитан Андреево - Капъ Куле/ TR.

Фирмата е лизензиран митнически агент и предлага всички видове услуги свързани с тези му правомощия, като митническо представителство и консултации за всички видове митнически направления на стоки под митнически режим: внос, износ, транзит, митническо складиране, временен внос, реекспорт на стоки извън територията на България, издаване на сертификат EUR 1, задействане на карнети TIR, манифестиране на стоки и всички митнически икономически режими. При необходимост предоставяме банкови гаранции за обезпечаване на митни сборове и транзитни операции!

Складиране - на територията на нашата Свободна безмитна зона “Мери мил” в с.Генералово, имаме изградени и действащи 400 м2 закрит митнически склад и 100 м2 склад за временен внос, както и офис оборудван с вички необходими комуникации. Предвид на това, че закритите складове са с височина 5м, в скоро време ще бъдат монтирани стелажи, което значително ще увеличат капацитета им! На територията на нашата Свободна безмитна зона “Мери мил” предлагаме услуги съобразени със съвременните изисквания за складиране, логистика, реекспорт. Разполагаме със собствена товаро-разтоварна техника, а при необходимост можем до осигурим и автокран!

Транспорт - фирмата извършва транспорт от територията на цяла България или последващ транспорт след претоварване в Свободна безмитна зона “Мери мил” за Турция, страните от Близкия и Среден Изток, както и страните от кавказкия район на бившия СССР, и обратни транспорти от тези страни за Безмитната зона или за други точки на България!

При необходимост сме в състояние да окажем помощ при решаване на оперативни проблеми възникнали с камиони превозващи ваши товари, както при българските така и при турските гранични и митнически служби.

Безмитната зона на фирма на “Мери мил” е охранявана, което осигурява безопасност на Вашите стоки и камиони ползващи паркинга!

Със служителите от нашата фирма можете да контактувате на български, английски и немски език!

Ние сме абсолютно неутрални и гарантираме на нашите клиенти коректно и лоялно отношение в съвместната ни работа!

 English  German